โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
9 หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาซิว  ตำบลท่าตะเกียบ  อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
เบอร์โทรศัพท์ 0844234651
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกมลานันท์ บุญกล้า
ครู คศ.2

นางสาวปางปฏิมา ปัทมเกตุ
ครู คศ.1

นางสาวปิยพร สุระ
ครูผู้ช่วย