โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
9 หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาซิว  ตำบลท่าตะเกียบ  อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
เบอร์โทรศัพท์ 0844234651
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววิภาวรรณ พิจารณ์
ครู คศ.1