โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
9 หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาซิว  ตำบลท่าตะเกียบ  อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
เบอร์โทรศัพท์ 0844234651
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
ระเบียบทรงผมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
ปฏิทินวันสอบปลายภาค และวันประกาศผลสอบ ประจำปีการศึกษา 2565