โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
9 หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาซิว  ตำบลท่าตะเกียบ  อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
เบอร์โทรศัพท์ 0844234651
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจีรนันท์ ศิริพุฒ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2565
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ซันโย สังวรดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2544