• images/pic/444.jpg
  • images/pic/445.jpg
  • images/pic/ban01-1.jpg

ครูประจำชั้น

ครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2565

                 ชั้น                                        ครู                                                                           
อนุบาล1   นางสาวศรีแพร นนท์อ่อน
 
อนุบาล 2   นางสาวอารี เจียฮะศูนย์
 
ประถมศึกษาปีที่ 1  

นางสาวขนิษฐา กิจภักดี

   
ประถมศึกษาปีที่ 2   นางสาวกมลานันท์ บุญกล้า  
ประถมศึกษาปีที่ 3    นางสาวปางปฏิมา ปัทมเกตุ    
ประถมศึกษาปีที่ 4  
นางสาวอังคณา เกิดแป๋

   
ประถมศึกษาปีที่ 5   นางสาวจริยา จินดา
 
ประถมศึกษาปีที่ 6  

นางสาวจีรนันท์  ศิริพุฒิ

 
มัธยมศึกษาปีที่ 1  

 นางสาววิภาวรรณ พิจารณ์มัธยมศึกษาปีที่ 2  

นางสาวเทพอำพร บุญเพิ่มพูล

นางสาวปิยดา  วรรณเสน

 
มัธยมศึกษาปีที่ 3  

นางสาวศิริกาญจน์ เหมมันต์

นางสาวปิยพร  สุระ

 
         
         
เบอร์สวย รับจดทะเบียนบริษัท Hosting รับทำ seo รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับนำเข้าสินค้าจากจีน