• images/pic/444.jpg
  • images/pic/445.jpg
  • images/pic/ban01-1.jpg

บุคลากร

 

       
                                                                                                                    

                     

  นางสาวจีรนันท์  ศิริพุฒ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว

 

                      

 

 

 งานบริหารวิชาการ       งานบริหารการเงิน       งานบริหารบุคล      งานบริหารทั่วไป    
        
น.ส.เทพอำพร บุญเพิ่มพูล
คบ.เคมี
ครู คศ.1
 

น.ส.จีรนันท์ ศิริพุฒ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
  ครู คศ.2

    น.ส.อารีย์ เจียฮะสูน
คบ.ปฐมวัย
ครู คศ.2

    นางสาวศรีแพร นนท์อ่อน
คบ.การศึกษาปฐมวัย
ครู คศ.1
  

              
       
น.ส.ศิริกาญจน์ เหมมันต์
    คบ.ภาษาไทย

    ครู คศ.1
 
    น.ส.กมลานันท์ บุญกล้า
คบ.ฟิสิกส์
ครู คศ.2
     

นางสาวจริยา จินดา
คบ.สังคมศึกษา

ครู คศ.1

                                                      
         
นางสาวอังคณา เกิดแป๋
คบ.พละศึกษา
ครู คศ.1
 

น.ส.ปางปฏิมา ปัทมเกตุ
กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษา

    ครู คศ.1
 

     

 นางสาวขนิษฐา กิจภักดี 
คบ.ภาษาไทย
ครู คศ.1

                                                                                                                                           
         
นางสาววิภาวรรณ พิจารณ์
คบ.คณิตศาสตร์
ครู คศ.1
       
 

  นางสาวปิยดา  วรรณเสน 
คบ.สังคมศึกษา
ครูผู้ช่วย

             
             

 

         

  นางสาวปิยพร สุระ 
คบ.วิทยาศาสตร์
ครูผู้ช่วย

             
                
            นายจิราวิชญ์  เรืองสุวรรณ
คบ.ศิลปศึกษา
ครูอัตราจ้าง
             
                                                         

      
  นางสาวอัญชรี หมอยาไทย
 ครูธุรการ

นาย..................
นักการภารโรง

เบอร์สวย รับจดทะเบียนบริษัท Hosting รับทำ seo รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับนำเข้าสินค้าจากจีน