• images/pic/444.jpg
  • images/pic/445.jpg
  • images/pic/ban01-1.jpg

กรรมการนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว

 

ประธานนักเรียน

............................

รองประธานนักเรียน

.....................................

เหรัญญิก

.........................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

...................................

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

.....................................

 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

......................................

 

หัวหน้าฝ่ายชุมนุม

..........................................

 

หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและเครื่อข่าย

........................................................

 

คณะกรรมการ

1.เด็กหญิงณภัทร หงษ์ทอง

2.กัญญารัตน์ แก้วเวียงแสน

3.เด็กหญิงอรสา พิมพะ

4.เจนจิรารัตน์ ศรีชัย

        5.เด็กหญิงปวีณา เสาทอง

 

เลขานุการสภานักเรียน

............................................

 

 

 

เบอร์สวย รับจดทะเบียนบริษัท Hosting รับทำ seo รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับนำเข้าสินค้าจากจีน